Disclaimer

Yarden en PC Uitvaart zetten zich in om de inhoud van deze internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Yarden en PC Uitvaart zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Lees ook onze Privacyverklaring.