Home » Almere Haven » Begraafplaats Almere Haven

Begraafplaats Almere Haven

De begraafplaats in Almere Haven beschikt over particuliere graven. Op de begraafplaats in Almere Haven worden alleen particuliere (familie-)graven uitgegeven. Verder zijn er diverse mogelijkheden voor asbestemmingen, zoals verstrooien en een urnengraf. Ook is er een herinneringsmonument aanwezig waar nabestaanden kunnen herdenken. Vraag naar de mogelijkheden om hier een gedenkplaatje te plaatsen. 

Soorten graven

In de particuliere (familie-)graven op onze begraafplaats kunnen 2 overledenen worden begraven. De rechthebbende (degene op wiens naam het graf staat) bepaalt wie in het graf worden begraven. Daarnaast heeft deze rechthebbende het recht om na afloop van de grafuitgiftetermijn van 20 jaar (de termijn waarvoor een graf wordt gehuurd) de grafrechten telkens met 5 of 10 jaar te verlengen.

Op de begraafplaats van Almere Haven mogen nabestaanden een graf uitzoeken op 1 van onze grafkamers. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de begraafplaats. Het is mogelijk om een particulier- of urnengraf te reserveren. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Asbestemmingen

Er zijn diverse mogelijkheden voor asbestemmingen op de begraafplaats:

• In particuliere graven kan de urn worden bijgezet of de as worden verstrooid
• Er is een aparte grafkamer waar uitsluitend urnengraven worden uitgegeven
• Er is een algemeen strooiveld aanwezig.