Home » Almere Stad » Begraafplaats Almere Stad

Begraafplaats Almere Stad

De begraafplaats van Almere Stad is ruim opgezet. Toch heerst er een besloten en intieme sfeer, doordat er verschillende grafkamers zijn. Op de begraafplaats kunt u kiezen uit particuliere en algemene graven in Almere Stad. Ook bieden wij de mogelijkheid om te begraven naar het Oosten op kamer 7 in Almere Stad. Klik hier om een plattegrond van de begraafplaats te bekijken.

Particuliere graven

In de particuliere graven kunnen 2 overledenen worden begraven. De persoon op wiens naam het graf staat bepaalt wie in het graf worden begraven. Deze ‘rechthebbende’ heeft tevens na afloop van de grafuitgiftetermijn van 20,30,40,50 jaar of langere periode  (de termijn waarvoor het graf gehuurd is) het recht om de grafrechten met telkens 5 of 10 jaar te verlengen.

In de particuliere graven is het ook mogelijk om urnen bij te zetten of as te verstrooien. Het is te allen tijde mogelijk om een particulier- of  urnengraf te reserveren.

Ook is het mogelijk om familiehofjes te reserveren waar meerdere graven voor langere periode gehuurd kunnen worden.

We informeren u graag over de mogelijkheden.

Algemene graven

Op de begraafplaats in Almere Stad worden naast de particuliere graven ook algemene graven uitgegeven. In algemene graven worden 2 overledenen begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt welke overledenen in het graf worden begraven.

Er worden twee soorten algemene graven uitgegeven:

Categorie A: hierbij wordt de grafbedekking en gedenkteken door de nabestaanden vormgegeven.

Categorie B: hierbij bestaat de grafbedekking uit gras. De nabestaanden dragen zorg voor een gedenkteken (30x30cm).

De algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Het is niet mogelijk om de grafuitgifte termijn te verlengen.

Vlinderveld voor foetussen

Begraafplaats Almere Stad beschikt tevens over een ‘Vlinderveld’, een speciaal veldje waar kindjes kunnen worden begraven die zijn geboren na een zwangerschap tot 24 weken. Lees hieronder over de mogelijkheden voor het begraven van een foetus.

Grafbedekking en monumenten

Bij Begraafplaats Almere Stad streven we ernaar om nabestaanden zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden in het vormgeven van het gedenkteken of monument. De begraafplaats stelt echter wel regels aan de duurzaamheid en de maximale afmetingen van een monument. Ook zijn er regels ten aanzien van (de omvang van) de grafbeplanting en het verwijderen van verwelkte bloemen en planten. Losse materialen rondom het graf zijn, in het belang van een verzorgd beeld, niet toegestaan en worden derhalve verwijderd.

Voor het plaatsen van een gedenkteken of monument dient vooraf altijd een vergunning te worden aangevraagd. Verder moeten de gedenktekens of monumenten voldoen aan de volgende afmetingen:

Op algemene (kinder-)graven (categorie A) en particuliere gedenkplaatsen:

  • De letterplaat, gemeten vanaf de fundering: maximaal 50 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm lang.
  • De vloer/omranding mag het graf niet overschrijden.
  • Gedenkteken op algemeen graf categorie A op voeteneind liggend

Op particuliere graven:

  • De letterplaat, gemeten vanaf de fundering: maximaal 120 cm hoog, 100 cm breed en 200 cm lang
  • De fundering (betonplaat) moet, indien het een gedenkteken met een vloer/omranding betreft, een lengte hebben van 200 cm, een breedte van 100 cm en een minimale dikte van 5 cm.

Op particuliere kindergraven:

  • Gemeten vanaf de fundering: maximaal 100 cm hoog, 75 cm breed en 150 cm lang.
  • De fundering (betonplaat) moet, indien het een gedenkteken met een vloer/omranding betreft, een lengte hebben van 150 cm, een breedte van 75 cm en een minimale dikte van 5 cm.

Op urnengraven:

  • De letterplaat, gemeten vanaf de fundering: maximaal 50 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm lang.
  • De vloer/omranding mag het graf niet overschrijden.